XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

  • 合力叉车2-3.5吨
  • 电动叉车 CQD15 - 1,5 吨
  • 电动叉车 1-2 吨
  • 电动叉车 CBD15-1,5 吨
  • 电动叉车 CDD 1,6-2 吨
  • 牵引车 3.5-5 吨