XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

重式叉车

重式叉车 14-16 吨

重式叉车 14-16 吨

Model: CPCD140-160

发动机: 燃油 Cummins QSB6.7

产量: 142 Kw

负荷中心: 900 mm

起重能力: 3.000 mm

重式叉车 14-16 吨

重式叉车 14-16 吨

Model: CPCD 200-250

发动机: 燃油 Volvo TAD750VE

产量: 181 Kw

负荷中心: 1.200 mm

起重能力: 4.000 mm

重式叉车 42-46 吨

重式叉车 42-46 吨

Model: CPCD 420-460

发动机: 燃油 Volvo TAD952VE

产量: 252 kW

负荷中心: 1.200 mm

起重能力: 4.000 mm

 集装箱叉车 14-45 吨

集装箱叉车 14-45 吨

Model: RSH45-28

发动机: 燃油 Volvo TAD952VE

产量: 252 kW

负荷中心: 1.800-6.400 mm

起重能力: 15.050 mm

合力叉车G系列8.5吨〜10吨

合力叉车G系列8.5吨〜10吨

Model:

发动机:

产量:

负荷中心:

起重能力: