XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

>> 最新产品

合力叉车3-3.5吨

合力叉车3-3.5吨

Model: H3 Series

产量: 36.5 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车2-3.5吨

合力叉车2-3.5吨

Model: H3 Series

产量: 35.4 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车2-3.5吨

合力叉车2-3.5吨

Model: H3 Series

产量: 37.4 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车2-3.5吨

合力叉车2-3.5吨

Model: K Series

产量: 40 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车4-5吨

合力叉车4-5吨

Model: H Series

产量: 61 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车5-10吨

合力叉车5-10吨

Model: G Series

产量: 82 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

合力叉车 GAS/LPG 5-7吨

合力叉车 GAS/LPG 5-7吨

Model: G Series

产量: 76 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 3.000-6000 mm

特殊叉车 6-8-10 吨

特殊叉车 6-8-10 吨

Model: H2000 Series

产量: 83 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 2000-2400 mm

电动叉车 CQD15 - 1,5 吨

电动叉车 CQD15 - 1,5 吨

Model: CQD15

产量: 4.5/ 8 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 CQDH18C - 1,5 吨

电动叉车 CQDH18C - 1,5 吨

Model: CQDH18C

产量: 4.5/ 8 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm