XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

手拖车

电动叉车 CBD15-1,5 吨

电动叉车 CBD15-1,5 吨

Model: CBD15-170JE

发动机: DC/ DC

产量: 0.75/ 0.8 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 180-200 mm

电动叉车 CBD20-2 吨

电动叉车 CBD20-2 吨

Model: CBD20-410

发动机: AC/ DC

产量: 1.5/ 1.2 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 195 mm

电动叉车 CDD 1,2-1,6 吨

电动叉车 CDD 1,2-1,6 吨

Model: CDD12/16

发动机: AC/ DC

产量: 1.5/ 3 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 1.400-4.500 mm

电动叉车 CDD 1,6-2 吨

电动叉车 CDD 1,6-2 吨

Model: CDD 16/20-D930

发动机: AC/ DC

产量: 1.5/ 3 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 1.400-5.800 mm

1进攻手叉车 - 合力叉车托盘CDD10-070

1进攻手叉车 - 合力叉车托盘CDD10-070

Model:

发动机:

产量:

负荷中心:

起重能力:

手合力叉车1.5吨CBD15 - 170JE

手合力叉车1.5吨CBD15 - 170JE

Model:

发动机:

产量:

负荷中心:

起重能力: